Januartanker

Januar er (med referanse til den romerske guden med to ansikter) måneden for å skue tilbake og samtidig se framover. Gjenbrukbar AS har lagt 2022 bak seg, og flyter fortsatt!

Anne Sigrid har fått bryne seg på små og store oppgaver. Hun har vært sirkulær-/ombruks-rådgiver i prosjektet klimavennlig oppussing for Asker kommune sammen med Fragment Arkitekter, Vill Energi og Fortidsminneforeningen, videre i Christian Krohgsgate 2 for Entra med blant annet Asplan Viak, Haugen Zohar Arkitekter og Oslo Works, og gjennom rammeavtale på miljørådgiving for Statsbygg, sammen med Civitas og Context. Gjennom året har hun jobbet med reviderte kriterier for sirkulære bygg for FutureBuilt, vært kursholder for Grønn Byggallianse og NAL, og også bidratt med innlegg på diverse fagsamlinger i rådgiverbedrifter og interesseorganisasjoner. Noen spor ligger igjen på YouTube;

Hun har også fått mene noe på trykk, om nye regler og retningslinjer i den sirkulære økonomien i Fremtidens byggenæring (Side 19-22), og om gapet mellom prat og praksis i Arkitektnytt

Anders står for administrativ backing i Gjenbrukbar, og begynner å få sving på fakturering og regnskap i Fiken. Samtidig er han byggmester for vår felles gjenbruksgarasje. I løpet av høsten har solcelletaket kommet i drift, og "mulighetsrommet" i 2 etg begynner å nærme seg brukbart. Det har blitt både ombruk og restmaterialer fra Finn.no, og vi har fått erfare det puslespillet det er å demontere og remontere gammelt panel og gulvbord. Blant mye annet.

Anders i arbeid på garasjetaketAnne Sigrid i arbeid i garasjen

Heldigvis har vi også med oss en representant for den yngre generasjonen; Anders Iver har trådd til og har blitt vår uunværlige IT-guru. I tillegg til etablering av firmaets nettside og blogg, tar han hånd om igangkjøring av nye PCer og drifter hjemmeserver og backup-løsninger.

Gjenbrukbar går inn i 2023 med ønske om å fortsette å snu steiner og fastgrodde holdninger mot bedre ressursansvarlighet i bransjen. Det er stadig mye ugjort og uløst, men samtidig inspirerende å oppleve det brede engasjementet og viljen å tenke nytt i flokk. Når det gjelder aktiviteter framover kan nevnes nye heldagskurs i sirkulær materialhåndtering for Grønn Byggallianse 7. februar og 25. april.

Med dette ønsker vi både gamle samarbeidspartnere og nye bekjente et riktig godt år i 2023!

— Anders og Anne Sigrid

Denne siden bruker ingen sporing eller cookies

Copyright © 2022-2023 Gjenbrukbar AS